Information om 3R-metoden finns nu tillgängligt på albanska. Kontakta mig om du vill ha ett ex. Bilderna är från dagens seminarium om jämställdhetsarbete på det albanska kommunförbundet.