Sitter och läser det ramprogram för jämställdhet, som antagits av arbetsmarknadens parter i den sociala dialogen inom EU. Det är väl knappast någon kioskvältare? Bland annat lär vi där följande, i ett eget stycke. Det är oklart vilken vidare policy som åsyftas:

“En fördel med att föra in jämställdhetsinitiativ i en vidare policy för hantering av olikheter är att de allt mer skilda behov som enskilda kvinnor och män har kan beaktas på ett sätt som också passar arbetsgivarens produktionskrav. En sådan metod bidrar också till ökat stöd och engagemang från både manliga och kvinnliga arbetstagare.”

Läs gärna stycket en gång till. Jämställdhet handlar tydligen om olikheter mellan könen och om att anpassa arbetskraften så att den passar arbetsgivaren bättre? Antifeministiskt? Javisst! Men värre är väl ändå det byråkratiska språket. Varför inte bara skriva:

Män och kvinnor är olika. Ta hänsyn till det. Du kan tjäna mer pengar då.

Eller missar jag något i byråkratiskan. Någon dold feministisk agenda?