Jan Nilsson bloggar om studiebesöket från Turiket, med adjektiv som “briljant” och “väldigt, väldigt klokt”! Jag är övertygad om att resultatet av gruppens arbete, bland annat ett antal lokala jämställdhetsprojekt, kommer att vara värt minst lika fina omdömen. Mer information om deras fortsatta arbete kommer att publiceras här.

Jan beskriver bredden i att de får möta såväl den minsta som största kommunen i Sverige. Tilläggas bör att gruppen även intresserat sig för den politiska bredden i jämställdhetsfrågorna. De diskuterar jämställdhet med såväl moderater som Jan själv och Ingemar Nyman i Bjurholm – som vänsterpartister som Tamara Spiric i Umeå. Det är klokt även det!