Det första som efterfrågas i utvärderingen (av termin nio på KI:s läkarutbildning) är kön; “man”, “kvinna” eller “annat”. Om jag kommer ihåg ska jag fråga runt lite imorgon om hur mina kursare svarat. Min föreställning är att de flesta räknar kön i termer av anatomiska tecken, androgener och östrogener. Jag ska också kolla upp om jag hittar någon redovisning av utvärderingarna uppdelat på kön; kvinnor, män och andra sorter. Nu återstår bara att göra upp med en hel del murken gammal könsstereotyp forskning på queerolinska.