Här är ett nytt exempel på att jämställdhet kan betyda vad som helst. Privatiseringarna av den tidigare nästan enbart offentliga vården genomförs ofta med ett uttalat jämställdhetssyfte; att förbättra kvinnors möjligheter att äga och driva företag. Samtidigt hävdar bl a Birgitta Sevefjord att privatiseringarna är en anti-jämställdhets-reform, där makt förflyttas från kvinnor till män. Samma reform betyder både jämställdhet och ojämställdhet, samtidigt…