Det här kanske inte riktigt räknas som ett riktigt blogginlägg? Jag har just skickat ut följande förfrågan på Genuslistan. Om någon läsare av denna blogg har intresse av ämnet så är jag glad om ni hör av er.

Förfrågan om intresse för enkel jämförande studie av kvinnojourers villkor.

Inom ramen för ett samverkansprojekt mellan svenska och turkiska kommuner har en Turkisk “Gender Working Group” (GWG) med representanter för kvinnojourer, fackföreningar, forskare, kommuner och statliga myndigheter bildats. GWG är knuten till det turkiska kommunförbundet, UMT (motsvarigheten till SKL i Sverige). Inom gruppen finns ett starkt intresse och engagemang kring kvinnojourernas villkor. Bland annat är en person i GWG är drivande i arbetet att starta en mer fristående organisation för kvinnojourer – idag är de flesta jourer nära knutna till och finansierade av turkiska kommuner.

Denna person (som heter Dide) genomför en kvalitativ studie om kvinnojourers finansiering och villkor. Studien är mer av ett aktivist-projekt än en egentlig forsknings-studie, men det finns en koppling till ett turkiskt universitet. Hon tänker själv att studien skulle vinna mycket på en jämförelse med svenska villkor. Dessa tankar grundar sig bland annat i ett besök på kvinnojouren i Umeå i december 2010, inom ramen för ovan nämnda projekt.

Mer information om det övergripande projektet, GWG mm finns på denna länk; http://www.jamstalldhetsarbete.se/Jamko/Turkey.html

Jag vore väldigt glad om det fanns möjlighet att förmedla kontakt med en kvinnojour, enskild intresserad, student eller forskare/institution som skulle kunna vara intresserad av ett enklare samverkansprojekt/studie/utbyte utifrån ovanstående upplägg. Jag förmedlar förstås gärna mer information, kontakter etc till intresserade.

Kontaktuppgifter hittar ni här.