En föreläsning jag höll i våras ligger ute på UR-play. Det är egentligen en rätt jämställdhets-arbetar-intern grej, tänkt för de som aktivt arbetar på området, men … det kanske finns ett visst allmänt underhållningsvärde? Jag vet inte.

Bland annat presenteras ett kvalitets/rättvise-index om vad en jämställdhetsfråga egentligen är en fråga om. Tidigare har jämställdhet främst handlat om rättvisa, frigörelse och politiska reformer. Numera har dock den linjen nästan helt konkurrerats ut av mer moderna frågor som kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Huvudpoängen med föreläsningen är att presentera de tio vanligaste och farligaste jämställdhetsmyterna; det kommer framåt slutet.

Kommentarer om föreläsningen är välkomna, eftersom jag ska fila lite på konceptet under sommaren.