Under två veckor har de jämställdhetsutbildare (från det turkiska kommunförbundet) som jag har utbildat, själva hållit i tre regionala pilotutbildningar i jämställdhetsintegrering. I Ankara, Bursa och Izmir. Det finns en fin pionjäranda bland deltagarna i utbildningarna, med känslan av jämställdhet som ett nytt och outforskat område. Det outforskade, ej ännu paxade, ger nya möjligheter. Vad en jämställdhetsfråga är en fråga om, är inte lika väl strömlinjeformat och inrutat som i exempelvis Sverige (där jämställdhet numera är nästan liktydigt med kvalitet och kvalitetssäkring). Därigenom är de problem som deltagarna tar upp på många sätt annorlunda formulerade (än vad jag är van vid). Det enda konkreta problem som har tagits upp vid samtliga tre pilotutbildningar är ”trakasserier av kvinnliga bilförare”. Det ska bli mycket intressant att se vilka projekt som kommer ut av sådana problemformuleringar!Pilotutbildning i jämställdhet i Izmir 31 oktober 2013.