Blog Image

Jämställdhetsbloggen

Om Jämställdhetsbloggen

Roligt, Elakt, Aktuellt. Om jämställdhet. Om livet som jämställdhetskonsult.

Vivalla i TV

Roligt Posted on 05 Feb, 2012 13:44

Nyheterna Örebro i TV4 uppmärksammar jämställdhetsprojektet på Vivalla Fritidsgård. Roligt och välförtjänt! Jag har också fått ett par förfrågningar om hur arbetet var upplagt och det är en del trafik på min sida med information om projektet. Noterade via inlänkar att genusskolan uppmärksammat projektet på facebook. Jag tycker verkligen att fritidsledarna på Vivalla fritidsgård har bidragit till att utveckla jämställdhetsarbetet genom ett lite nytt perspektiv på jämställdhet och bemötande. Därför hoppas jag att deras arbete fortsätter att uppmärksammas.Sida vid sida

Aktuellt Posted on 21 Nov, 2011 16:56

Sida vid sida är ett tungt och viktigt bidrag till den svenska jämställdhetsdebatten, en statsvetenskaplig avhandling av Katharina Tollin. Tidigare har den inomfeministiska analysen av den egna rörelsen inskränkt sig till att utvecklingen går i vågor; första, andra, tredje vågens feminism. Här placeras utvecklingen in i en politisk och ekonomisk kontext. Plötsligt är feminismen inte bara vågor som böljar fram (vågor) och tillbaks (bakslag), utan ett fullkomligt logiskt resultat av samhällsutvecklingen. Jämställdhetspolitiken har alltid varit en del av övrig ekonomisk- och arbetsmarknadspolitik. Jämställdhetsreformer har genomförts när de har understött andra dominerande ekonomiska och politiska intressen. Dessa intressen har de senaste decennierna mynnat ut i en nyliberal politik med marknadsanpassning, privatiseringar och nedskärningar av offentlig sektor. Sida vid sida, tillsammans stryker de fram; nyliberalismen och jämställdhetspolitiken.Sorgligt med militär sexism

Aktuellt Posted on 09 Sep, 2011 00:07

Det har länge varit populärt att rekrytera militärer till skola, HR och chefspositioner. Hur många militärer blev inte lärare och rektorer när regementen lades ned under 1990- och 2000-talet? Militära befäl anses allmänt vara väl utbildade och duktiga vad gäller pedagogik och ledarskap. Ofta har även jämställdhet lyfts fram som ett argument för dylik rekrytering; ett sätt att få in fler män i skolans värld! Tillsammans med ny och berikande kompetens, pedagogik och ledarskap!

Kom att tänka på detta fenomen när jag såg en artikel i expressen om hot mot värnpliktiga. Hur ser den kompetens, ledarskap och pedagogik som skall rekryteras in i bl a skolans värld egentligen ut? Jag googlade lite om exempel på pedagogik och ledarskap i militären och hittade gott om negativa (och mycket få positiva) exempel på forum som soldf, shsweb och flashback.

Dels fann jag en tämligen rå och grov retorik. Några exempe på citat från befäll:

“ja, du är fan inte bara ful också, du är jävligt korkad med!”

“det är bra håna honom, då lär man sig bäst”

“du är tammefan i mig värdelös, du borde stoppas tillbaka och omknullas”

“du ser ut som en handikappad dvärg”

“fryser du?” – Ja Löjtnant. – “Sug av en kompis så får du något varmt i dig.”

Retoriken i det pedagogiska militära ledarskapet tycks också vara fullständigt genomsyrad av sexuella anspelningar. Vanliga ord och begrepp är exempelvis; ludemässigt, fitthår, felknullat, slaskpitt, etc. Några typiska citat:

“Härlig smäll va? Så lät det när jag knullade sönder era mödrars mödomshinnor.”

“Sen tar ni eran rena hand, den som ni inte runkar med”

“Ni skall inte hålla i vapnet som flickan håller i snoppen, utan som horan håller i kuken”

Ibland blir det väldigt sexistiskt:

“man kan jämföra ett lyckat eldöverfall med en bra våldtäkt, det ska gå snabbt, och man vill komma undan med det”

“smärta är en högre nivå av njutning, det brukar jag säga till min flickvän”

“runka upp stridskuken”

“strid skall vara som en våldtäkt som eskalerat”

Homofobi tycks inte heller vara helt ovanligt:

“rånbögmörda hela jävla kompaniet med en strapondildo”

“skidåkning är bara för böööögar!”

om att en värnpliktig har ont i halsen: “har ni sugit för mycket kall kuk?”

Det finns även en hel del inslag av rasism:

“jag får ju inte säga blåneger, men jag får ju tänka det”

“häng inte bara där som en jävla neger i en trädgren”

“för i helvete, släng inte in en granat i rummet då kommer det bli lika mörkt som i röven på en neeeegeeerr”

“dethär är ett jäääävligt manligt vapen, funkar mot allt från pansarbilar till negerhyddor”

Det finns förvisso tecken på att militärer också utbildas eller informeras om värdet av jämställdhet, om HBT-frågor etc, som exempelvis följande berättelse visar:

På försvarshögskolan, gästföreläsning om genusperspektiv i det militära. Föreläsaren, en kvinna kring 40 kliver fram vid tavlan varpå en grönklädd säger (säkert högre än han själv var medveten om) “Fan, vad är det där för jävla fitta?”. Det förekommer också att befäl använder begrepp som HBT-hög istället för det traditionella bög-hög. Men frågan är om det räcker för att vi ska känna att – det är just det här kompetenta ledarskapet, denna utvecklande pedagogik, denna form av jämställdhet – som vi vill se mer av i våra barns skola?

Efter att ha läst ett stort antal sidor med citat från officerare mår jag nästan fysiskt illa. Militären framstår i dessa forum som en miljö starkt präglad av unkna, sexistiska, homofoba och rasistiska värderingar. Jag förstår, naturligtvis, att alla militärer inte uttrycker sig som ovan. Men hur kommer det sig att det finns så överväldigande många och liknande exempel? Hur kan en god, jämställd och empatisk ledare eller pedagog utvecklas i den miljö som beskrivs ovan? Exakt vad består det goda ledarskapet, pedagogiken och jämställdheten i? – svara gärna på det efter att ha läst vidare på länkarna ovan. Helst innan du rekryterar någon av de citerade befälen till jämställdhetshandläggare, lärare eller partiledare.Jämställdhetsmyter

Aktuellt Posted on 19 Jun, 2011 12:18


En föreläsning jag höll i våras ligger ute på UR-play. Det är egentligen en rätt jämställdhets-arbetar-intern grej, tänkt för de som aktivt arbetar på området, men … det kanske finns ett visst allmänt underhållningsvärde? Jag vet inte.

Bland annat presenteras ett kvalitets/rättvise-index om vad en jämställdhetsfråga egentligen är en fråga om. Tidigare har jämställdhet främst handlat om rättvisa, frigörelse och politiska reformer. Numera har dock den linjen nästan helt konkurrerats ut av mer moderna frågor som kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Huvudpoängen med föreläsningen är att presentera de tio vanligaste och farligaste jämställdhetsmyterna; det kommer framåt slutet.

Kommentarer om föreläsningen är välkomna, eftersom jag ska fila lite på konceptet under sommaren.Kvinnojourers villkor i Turkiet och Sverige

Aktuellt Posted on 14 May, 2011 18:35

Det här kanske inte riktigt räknas som ett riktigt blogginlägg? Jag har just skickat ut följande förfrågan på Genuslistan. Om någon läsare av denna blogg har intresse av ämnet så är jag glad om ni hör av er.

Förfrågan om intresse för enkel jämförande studie av kvinnojourers villkor.

Inom ramen för ett samverkansprojekt mellan svenska och turkiska kommuner har en Turkisk “Gender Working Group” (GWG) med representanter för kvinnojourer, fackföreningar, forskare, kommuner och statliga myndigheter bildats. GWG är knuten till det turkiska kommunförbundet, UMT (motsvarigheten till SKL i Sverige). Inom gruppen finns ett starkt intresse och engagemang kring kvinnojourernas villkor. Bland annat är en person i GWG är drivande i arbetet att starta en mer fristående organisation för kvinnojourer – idag är de flesta jourer nära knutna till och finansierade av turkiska kommuner.

Denna person (som heter Dide) genomför en kvalitativ studie om kvinnojourers finansiering och villkor. Studien är mer av ett aktivist-projekt än en egentlig forsknings-studie, men det finns en koppling till ett turkiskt universitet. Hon tänker själv att studien skulle vinna mycket på en jämförelse med svenska villkor. Dessa tankar grundar sig bland annat i ett besök på kvinnojouren i Umeå i december 2010, inom ramen för ovan nämnda projekt.

Mer information om det övergripande projektet, GWG mm finns på denna länk; http://www.jamstalldhetsarbete.se/Jamko/Turkey.html

Jag vore väldigt glad om det fanns möjlighet att förmedla kontakt med en kvinnojour, enskild intresserad, student eller forskare/institution som skulle kunna vara intresserad av ett enklare samverkansprojekt/studie/utbyte utifrån ovanstående upplägg. Jag förmedlar förstås gärna mer information, kontakter etc till intresserade.

Kontaktuppgifter hittar ni här.Följ jämställdhetsarbetet på twitter

Aktuellt Posted on 25 Apr, 2011 14:50

Har just skapat ett twitterkonto,

inte för att jag vet vad jag ska med det till,

men det är ju sådana tider nu.Tusenet om jämställdhetsarbete

Roligt Posted on 18 Apr, 2011 20:05

Den fantastiska “Gender Working Group” från Turkiska kommunförbundet, som jag har haft förmånen att arbeta med, finns omskrivna (liksom även undertecknad) i Tusenets senaste nyhetsbrev. Min definition av jämställdhetsintegrering är i nyhetsbrevet “att gräva där du står snarare än att leta efter rätt ställe att gräva på”, vad nu det kan tänkas betyda? Läs mer här; sidan 12-16. Foton på hur de stackars turkarna fryser i drygt 20-gradig norrländsk kyla finns här, liksom i nyhetsbrevet. Trots kylan i den västerbottniska vintern var/är det ett av de roligaste, “varmaste” och mest givande projekt jag har arbetat med.

Turkiet är idag på en verklig jumboplats i internationella jämställdhetsindex. Men jag är övertygad om att denna Gender Working Group kan göra stor skillnad om de får bra möjligheter att bidra till att utveckla jämställdhetsarbetet i Turkiet. Jag sitter precis och petar ihop ett eget nyhetsbrev om projektet. Kommer inom kort upp här.Jämställdhet kan betyda vad som helst – 3

Aktuellt Posted on 27 Mar, 2011 19:19

Här är ett nytt exempel på att jämställdhet kan betyda vad som helst. Privatiseringarna av den tidigare nästan enbart offentliga vården genomförs ofta med ett uttalat jämställdhetssyfte; att förbättra kvinnors möjligheter att äga och driva företag. Samtidigt hävdar bl a Birgitta Sevefjord att privatiseringarna är en anti-jämställdhets-reform, där makt förflyttas från kvinnor till män. Samma reform betyder både jämställdhet och ojämställdhet, samtidigt…Historien upprepar sig?

Aktuellt Posted on 19 Mar, 2011 19:50

Sachsska barnsjukhuset har i dagarna firat sitt 100-årsjubileum. Jag gick själv ett extrapass på barnakuten på själva 100-årsdagen. Det fanns god mat och efterrätt i överflöd i fikarummet; även åt tillfälligt gästande läkarkandidater. Mellan patienterna funderade jag lite på sjukvården för 100 år sedan och idag.

Liksom för 100 år sedan ställs det idag stora förhoppningar till att privat driven (och finansierad) vård kommer att utveckla och förbättra vården. Förhoppningarna gäller även jämställdhetsfrågor; se exempelvis c-kvinnors film inför valet förra året.

En viktig skillnad mellan nu och då är dock själva huvudpoängen, syftet med vården. Sachsska barnsjukhuset startades helt utan ambitioner att tjäna stora pengar; för att möta behov hos fattiga och utsatta barn. Och för att ge massor av cred åt namnet Sachs. Huvudsyftet med dagens privata alternativ är istället att maximera vinsten. Förespråkare för privat vård anser förstås inte att vinstintresset i sig är något problem, snarare tvärtom. Men oavsett politiska preferenser; vården kommer att förändras när vinstintresset ställs i centrum. Kanske bör du, både som vårdpersonal och patient, oftare ställa dig frågan; är du verkligen lönsam lille vän?

Tillbaks till fredagskvällen på barnakuten. Jag lade säkert ned en timme extra på ett egentligen inte särskilt sjukt barn, men med en mycket orolig mamma. I termer av vårdproduktion var det mycket illa investerad tid. Men trots mitt uppenbart olönsamma agerande var det främst detta patientmöte som stannade kvar i mig den kvällen. Det känns som om jag gjorde rätt, trots att det antagligen, med tanke på låg DRG-poäng med låg ersättning till kliniken, var den mest olönsamma insatsen den kvällen.

Slutligen: det sägs ju ofta att även jämställdhet är lönsamt, men hur några riskkapitalbolag på Jersey kommer att förbättra jämställdheten i vården, ja det återstår att bevisa.Provocerande om kvinnors pensioner

Aktuellt Posted on 07 Mar, 2011 19:57

Det här är ju väldigt, väldigt provocerande, det fick mig på riktigt dåligt humör vid frukostbordet. DN ekonomi skriver helt riktigt att kvinnor får 63% lägre pension än män. Det vore förstås lika riktigt att skriva att män får 57% högre pension än kvinnor. Men så skriver aldrig någon – eftersom det förutsätts att mäns pensioner är det normala. Det är kvinnor som är avvikare, annorlunda, bör skärpa ihop sig.

Följdaktligen föreslås som vanligt individuella lösningar på det kollektiva problemet; kvinnor bör ta av sin redan från början låga lön och pensionsspara privat – eller så bör de övertyga sin partner om att överlåta pension åt dem. Dvs individuella lösningar på kollektiva problem. Det finns i detta sätt att tänka inget utrymme att diskutera huruvida ett pensionssystem som kraftigt stärker ojämställdheten verkligen är legitimt? Nej – försök istället skaffa en högavlönad partner som kanske, eventuellt kan överlåta lite pension till dig?

Hallå där – regeringen, DN, pensionsexperter, femparti-kartellen bakom pensionssystemet, alla telefonförsäljare av pensionsförsäkringar för kvinnor – 1800-talet ringde och ville ha tillbaks sin jämställdhetspolitik.« PreviousNext »